20,000 تومان

در انبار

آبلیمو قوطی پت یک لیتری – نجم الدین

سنجش

هنگامی که از خواص آبلیمو سخن به میان می آید در حقیقت خواص لیمو ترش مد نظر است که در زیر برخی از خواص آن ذکر می گردد:لطافت بخش، رافع خفقان سوداوی، قطع کننده اخلاط لزج و غلیظ، موثر در سردرد گرم و سرگیجه و ورمهای حلق، غلیان خون و صفرا و التهاب معده و قی، فرونشاننده تب های صفراوی، برگشت غذا به مری، تسکین حرارت جگر و معده و تقویت آنها، جلا دهنده مجاری داخلی

بازگشت به بالا